امنیت سایبری چیست

امنیت سایبری چیست

امنیت ساییری ( cyber security ) چیست و چرا باید از آن استفاده شود ؟ امنیت سایبری حفاظت از سیستم های متصل به اینترنت مانند سخت افزار، نرم افزار و داده ها در برابر تهدیدات سایبری است. این عمل توسط افراد و شرکت ها برای محافظت در برابر دسترسی غیرمجاز به مراکز داده و سایر سیستم […]